© Theater Gniffel 2017
theater gniffel

Gniffel en de fietsbandenboef    

(Sinterklaasvoorstelling)

Als Gniffel merkt dat alle pepernoten in

Nederland op zijn, probeert ze samen met

Piet uit te vinden hoe dat komt. Als dan ook

nog alle pietenfietsen, pietensteps en

pietenrollators kapotte banden blijken te

hebben is het raadsel compleet.

Zal Gniffel met Piet en de kinderen het

mysterie op kunnen lossen?

© Theater Gniffel 2017
theater gniffel

Gniffel en de

fietsbandenboef    

(Sinterklaasvoorstelling)

Als Gniffel merkt dat alle pepernoten in

Nederland op zijn, probeert ze samen

met Piet uit te vinden hoe dat komt. Als

dan ook nog alle pietenfietsen,

pietensteps en pietenrollators kapotte

banden blijken te hebben is het raadsel

compleet.

Zal Gniffel met Piet en de kinderen het

mysterie op kunnen lossen?